07.02.2023. Vizuāli plastiskā māksla

6. februārī Rojas Mūzikas un mākslas skolā, kopā ar skolotāju Līgu Reini-Smilgaini, notika radošā darbnīca Rojas PII “Zelta zivtiņa” grupiņai “Burbulēni”. Mazajiem tā bija arī uzdevumu diena, jo bija jāmāk saskatīt atšķirības, salīdzināt, skaitīt – jāsaskata sniegavīros dažādās formas, jāsalīdzina augumā lielākie un degunu garumā garākie. Pēc uzdevumu veikšanas, vien atlika ķerties pie darba. Tā kā tuvojas Valentīna diena un apkārt virmo sirsniņas, mazajiem bija jādarbojas ar apsveikuma kartiņas izveidi. Tapa katram sava dizaina 3D apsveikuma kartiņa ar sirsniņām. Protams, neiztika bez foto sesijas un dejām Izstāžu zālē.

Ped. L.Reine-Smilgaine

Galerija