12.03.2024. Vizuāli plastiskā māksla

Skolēnu brīvlaika nedēļā Rojas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas pedagogi – L. Reine – Smilgaine , S. Joņina, T. Šteinblūma – devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Engures Mūzikas un mākslas skolu. Brauciena mērķis bija iepazīt skolu un tās daudzveidīgās programmas. Šajā skolā pamatpriekšmeti ir zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, burtu mācība, veidošana un mākslas valodas pamati. Izvēles priekšmeti: tekstils, keramika, ādas plastika, grafika, porcelāna un stikla apgleznošana, datorgrafika.

Skolu iepazīt palīdzēja direktore Ina Ineta Gailāne un direktora vietniece izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla Agita Pumpure. Paldies Engures MMS par jauko uzņemšanu un skolas izrādīšanu! Paldies arī Rojas MMS vadībai par doto iespēju doties šajā pieredzes apmaiņas braucienā.

 

Līga Reine-Smilgaine

Galerija