29.03.2023. Vizuāli plastiskā māksla

No sirds priecājamies un lepojamies ar mūsu mākslas nodaļas audzēkņu sniegumu Valsts konkursā, tēmā “Apģērbs ir vēstījums”. Ievērojot nolikumu, no skolas dalību konkursā ņēma trīs apģērbu kolekcijas, kuras visas ieguvušas augstu novērtējumu:

* DIPLOMS kolekcijai “Mentālā stabilitāte” (autores P.L.Pele, D.Poliakova, ped. T.Šteinblūma);

* DIPLOMS kolekcijai “Digitālā slīkšana” (autores G.Maškevica, R.Čaunāne, ped. T.Šteinblūma);

* ATZINĪBAS RAKSTS kolekcijai “Kustīgie draugi” (autori R.Pralgausks, A.Kaža, M.Mauriņa, D.Parfjonovs, A.Bišova, P.Boiko, ped. L.Reine-Smilgaine).

Milzīgs PALDIES mākslas nodaļas pedagogiem – Sandijai Joņinai, Līgai Reinei-Smilgainei, Terēzei Šteinblūmai, kas vairāku mēnešu garumā ieguldīja smagu darbu, palīdzot audzēkņiem apkopot idejas un spēt tās realizēt.

Paldies K.Freimanei-Vīgantei par video veidošanu!

Visas trīs mūsu skolas apģērba kolekcijas varat aplūkot video.