12.04.2023. Vizuāli plastiskā māksla

Mūsu skolas mākslas nodaļas audzēkņi ņēma dalību IV Starptautiskajā Vizuālās mākslas konkursā “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot” par tēmu “Pilsētas ainava”.

Konkursā piedalījās 1224 darbi no 107 skolām no Latvijas, Lietuvas un Polijas četrās darbu tehnikās un četrās vecumu grupās. Tika pieškirtas 78 godalgotas vietas, kā arī 101 atzinība un 50 veicināšanas balvas.

Konkursa darbus vērtēja Arūnas Vaitkus un Ingrīda Vaitkiene (Lietuva), Marija Kaupere, Uldis Zuters, Edgars Ameriks, Anda Buškevica (Latvija).

Neviltots prieks par mūsu skolas audzēknēm: Rebeka Čaunāne gleznošanas kategorijā izcīnījusi 3. vietu un Grēta Maškevica – Atzinības rakstu.

Paldies pedagoģei Terēzei Šteinblūmai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

Galerija