30.09.2022. Vizuāli plastiskā māksla

Šis ir ainavu gleznotāja Vilhelma Kārļa Purvīša jubilejas gads un godinot mākslinieku 150 gadu jubilejā, Ogres Mūzikas un mākslas skola (OMMS) izsludināja jauno mākslinieku konkursu “Ar Purvīša acīm”. Konkursa mērķis bija aktualizēt V. Purvīša lomu Latvijā tēlotājmākslas attīstībā, kā arī rosināt interesi par mākslinieka atstāto mantojumu.  Jauno mākslinieka uzdevums bija izvēlēties, kādu V. Purvīša darba reprodukciju, radot savu interpretāciju par to.

Konkursā piedalījās 312 dalībnieki no 43 Latvijas Mākslas skolām.

29. septembrī, konkursa apbalvošanas ceremoniju ar svinīgo uzrunu atklāja Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors Atvars Lakstīgala. Šajā konkursā piedalījās arī Rojas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi. Mums liels prieks par jauniem māksliniekiem: Rafaelu Pralgauski, kas ieguva godpilno 1. vietu jaunākajā vecuma grupā, bet māksliniece Jurita Cibule  3. vietu vecākajā vecuma grupā.

Paldies Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktorei Baibai Beraģei, kas deva mums šo iespēju apmeklēt un izbaudīt brīnišķīgo apbalvošanu. Mēs varējām iedvesmoties no darbu krāsu gammu dažādības.

Rojas MMS pedagoģe L.Reine-Smilgaine

 

Skola ļoti lepojas ar savu audzēkņu panākumiem un saka paldies arī pedagogiem L.Reinei-Smilgainei un I. Šelkovai, kas sagatavoja un iedrošināja jaunos censoņus.

Galerija