14.02.2023. Vizuāli plastiskā māksla

Pirmdienas vakarā Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi aizvadīja modes skati, kurā šoreiz skatītāju rindās bija visīpašākie cilvēki – skolēnu ģimenes. Skatītāji varēja redzēt ne tikai skolēnu veidotos T-kreklus, bet arī novērtēt, kā katrs apguvis tērpu demonstrēšanas prasmi. Modes skate bija kā kulminācija lielam un pietiekami laikietilpīgam darbam, sākot ar ideju un vēstījumu, dizaina skiču izstrādi, T-kreklu veidošanu un demonstrēšanu žūrijai, tāpat tika aizvadīta nodarbība kopā ar Anniku Petraškeviču, lai uzlabotu prezentēšanas prasmes. Liels paldies pedagogiem par ieguldīto darbu, skolas direktorei par līdzi jušanu un palīdzību organizatoriskos jautājumos, audzēkņiem par paveikto, kā arī mūzikas skolas audzēkņiem, kuri piekrita palīdzēt kolekciju demonstrēšanā! Vislielākais paldies vecākiem, audzēkņu acis šajā modes skatē staroja īpaši, jo bija jūtams jūsu atbalsts.

 

Dir.vietn.izgl.darbā A.Kaļiņičenko

Galerija