17.04.2023. Vizuāli plastiskā māksla

Pirmdien, 17. aprīlī, vizuāli plastiskās mākslas audzēkne Amanda Lindsija Petraša kopā ar skolotāju Līgu Reini-Smilgaini devās uz Talsu Mākslas skolu, lai piedalītos porcelāna liešanas meistarklasē pie skolotājas Ineses Križanovskas. Meistarklasē tika apgūts, kā porcelānu atliet ģipša formās, kā darboties ar akmens masu, kā arī skolotāja dalījās pieredzē par porcelāna specifiku un niansēm, kas jāņem vērā, ar to darbojoties. Iegūtās zināšanas noderēs Amandas diplomdarba izstrādē. Paldies Talsu Mākslas skolai, īpaši skolotājai  Inesei Križanovskai  un direktorei Katrīnai Vīnertei par uzņemšanu un nodotajām zināšanām!

Lai visiem mākslas nodaļas topošajiem absolventiem raits noslēguma darbu izstrādes process!

 

RMMS dir.vietn.

Aija Kaļiņičenko

 

 

Galerija