28.02.2023. Sešas stīgas

24. februārī Rojas Mūzikas un mākslas skolā aizvadīts pirmais Kurzemes reģiona ģitārspēles audzēkņu konkurss “Sešas stīgas”. Konkursa idejas autores ir skolas direktore Baiba Beraģe un ģitārspēles pedagoģe Maruta Zemture. Tā kā Kurzemes mērogā šādu konkursu nav, tad bija skaidrs, ka tā ir brīva niša, kuru aizpildīt, lai dotu iespēju pilnveidot un paplašināt pieredzi tieši ģitārspēles audzēkņiem.

Kopā Rojā pulcējās 23 ģitārspēles audzēkņi no 9 Kurzemes reģiona mūzikas skolām. Konkursantus vērtēja ģitāristi un pedagogi: Kaspars Zemītis, Reinis Krūziņš un Ainars Macpans. Pirms konkursa žūrija pauda prieku par dalībnieku aktivitāti un atzina, ka jūtas kā mazos svētkos, jo atkal ir iespēja satikties un muzicēt, turklāt Kurzemes mēroga konkursā.

Rojas Mūzikas un mākslas skolu konkursā pārstāvēja četri skolas audzēkņi: I grupā – Klāvs Bērziņš, iegūstot 2.vietu, II grupā – Lukass Pralgausks, iegūstot 3.vietu, savukārt III grupā abi mūsu skolas audzēkņi – Ralfs Veckāgans un Māra Grīnīte – izcīnīja 2.vietas.

Paldies visiem pedagogiem un audzēkņiem par satikšanās prieku Rojā! Īpašs paldies mūsu skolas pedagoģei Marutai Zemturei par ieguldīto darbu!

Direktores vietniece izglītības jomā Aija Kaļiņičenko

Foto: L. E. Ķiršakmene

Galerija