18.02.2023. Vizuāli plastiskā māksla

Ir noslēdzies Slīteres Nacionālā parka simtgadei veltītais radošo darbu konkurss “Mana, tava, mūsu Slītere”. Konkursā dalību ņēma vairāk kā 200 radošie darbu autori, tajā skaitā arī mūsu skolas Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņi.

Liels prieks, ka divi audzēkņi  izraudzīti kā vieni no konkursa laureātiem. Zīmējumu kategorijā  sākumskolas grupā –  audzēknis Rafaels Praglausks un 4.– 6. klašu grupā –  audzēkne Amēlija Kaža.

Konkursā audzēkņi attēloja Slīteres Nacionālā parka nozīmi dabas daudzveidības un kultūrmantojuma saglabāšanā, kā arī attīstīja savas radošās idejas, realizējot savu darbu caur dabas izziņas procesiem. Paldies sakām skolas direktorei B. Beraģei par atbalstu!

Ped. Līga Reine – Smilgaine

Galerija