28.04.2023. Vizuāli plastiskā māksla

27. aprīlī mūsu skolas audzēknes Rebeka Čaunāne un Grēta Maškevica kopā ar skolotāju Terēzi Šteinblūmu un Līgu Reini-Smilgaini devās uz IV Starptautiskā Vizuālās mākslas konkursa “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot” apbalvošanu Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
Konkursā piedalījās 1224 darbi no 107 skolām Latvijā, Lietuvā un Polijā.
Rebeka Čaunāne gleznošanas kategorijā izcīnīja 3. vietu un Grēta Maškevica – Atzinības rakstu. Paldies pedagoģei Terēzei Šteinblūmai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!
RMMS dir.vietn.
Aija Kaļiņičenko

Galerija