16.05.2022.

Rojas Mūzikas un mākslas skola gaida jaunos audzēkņus.

Interesentus gaidīsim katru darba dienu no plkst. 11.00 līdz 14.00 vai jebkurā citā laikā, par to iepriekš vienojoties pa tālruni 28321318 (direktore Baiba Beraģe).

Piedāvājam apgūt profesionālās ievirzes izglītību šādās programmās:

  • klavierspēle;
  • akordeona spēle;
  • ģitāras spēle;
  • vijoles spēle;
  • flautas spēle;
  • vokālā mūzika;
  • vizuāli plastiskā māksla.

Interešu izglītības programmās:

  • “Mūzikas pamati”;
  • “Mākslas pamati”.