07.05.2024.

No 20. maija gaidām jaunos audzēkņus.

Pamatojoties uz ,,Noteikumiem par valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu mākslu jomā”, uzsākot mācības 1. klasē 2024./2025.m.g. mūzikas programmu apguves ilgums ir 8 gadi. Vizuāli plastiskās mākslas ilgums – 7 gadi.