16.05.2022.

27.maijs – svētku diena mūzikas un mākslas skolā! Katra mācību gada noslēgumā ir kāds skaists pasākums, ko gaida gan skolas absolventi, gan pedagogi, gan vecāki. Tas ir izlaidums. Jau ierasts, ka mūsu skolā šis pasākums ir ne tikai diplomu par profesionālās ievirzes programmas apgūšanu saņemšana, bet arī skaists koncerts.

Šajā mācību gadā skolu absolvē četri jaunie mākslinieki un četri mūziķi. Izlaidumā mūziķu priekšnesumi savijās ar mākslas nodaļas absolventu darbu iepazīšanu. Mākslas nodaļu absolvēja Annija Nika Feldberga, kuras diplomdarba nosaukums bija “Bišu deja”. Annija izveidoja divas grafiskas mandalas, kurās tika attēlotas bites. Elzas Alkšbirzes diplomdarbs tika veidots kā apģērbu kolekcija ar nosaukumu “Jāņu nakts”. Rūta Jansone savu darbu gleznoja uz zīda. Tajā tika attēloti džungļu motīvi. Savukārt Jurita Cibule gleznoja gleznu, kurā tika uzzīmēti krāsaini īrisi. Visas meitenes pateicās skolotājām Līgai Reinei-Smilgainei un Ilzei Šelkovai par ieguldīto darbu viņu izglītošanā.

Gundega Gitendorfa dziedāšanas prasmes mācījās pie skolotājas Ineses Ozoliņas. Koncertā sirsnīgi izskanēja viņas dziedātā šūpļa dziesma vācu valodā. Megija Laura Mitenberga savu klavierspēles prasmi apguva pie skolotājas Ilonas Stepanovas. Koncertā Megijas izpildījumā klausījāmies koncertetīdi. Ar pateicību ģitāras skolotājai Marutai Zemturei, uzstājās Ralfs Veckāgans, kurš atskaņoja skaņdarbu no ansambļa “Scorpions” repertuāra. Absolventu pulkā bija arī vijolniece Anna Timma, kura vijoles spēli apguva skolotājas Indras Sproģes vadībā. dzīvesvietas attāluma dēļ nevarēja ierasties. Viņa visiem sūtīja labus vārdus. Muzikālo priekšnesumu sniedza vijolnieku ansamblis.

Koncertā neizpalika arī citu mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumi. Varējām klausīties Luīzes Elzas Bertholdes dziedāto I.Kalniņa dziesmu, Alises Zeļģes izpildīto klavieru skaņdarbu un priecāties par ansambļa “Sikspārnīši”  un ģitāristu ansambļa priekšnesumiem, kā arī mākslas nodaļas apsveikumu.

Sekoja skolas direktores Baibas Beraģes uzruna un diplomu izsniegšana. Paldies absolventu vecākiem par siltajiem pateicības vārdiem. Vēl tikai absolventu priekšnesums, ziedi un…novēlējums, lai turpmākajā dzīves ceļā mūzika un māksla pavada ikdienu!

Aicinām savā pulkā jaunus audzēkņus!

 

Lita Krūmiņa