17.04.2023.

14. aprīļa vakarā Rojas Kultūras centrā tika atzīmēta 1. – 3. klašu kora “Vizbulēns” 50 gadu jubileja.

Koncerta pirmajā daļā izskanēja mazā kora sagatavotās dziesmas, un skatītājiem bija iespēja uzzināt, kas tad īsti ir ”Vizbulēns”.

”Vizbulēnu” šodien veido 19 skanīgas balstiņas, 50 gadu laikā dziedātāju skaits ir pat nesaskaitāms, tomēr vairāki no kādreizējiem “Vizbulēniem” bija sapulcējušies, lai koncerta izskaņā piedalītos kārtīga balona salūta veidošanā. Kā jau izskanēja koncerta gaitā, par mazajiem koristiem vienmēr rūpējušies skolotāji – kora dibinātāja Ināra Kivila, skolotāja Vita Zemture, šī brīža kora vadītāja Inese Ozoliņa un skolotāja Sana Lukševica. Liels paldies par ieguldīto darbu! Paldies arī kora koncertmeistarēm: Brigitai Kvālbergai, Antrai Upeniecei, Baibai Petkevičai!

Koncerta otrajā daļā sveicienus dziedātājiem nesa mūzikas un mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi.

Paldies ikvienam, kas piedalījās koncerta veidošanā! Liels, liels paldies Andrejam Pāvuliņam, kurš iejutās “Vizbulēna” aizkadra balss lomā! Paldies direktorei Baibai Beraģei par gardo svētku kliņģeri! Paldies Marekam Štālam par koncerta tehnisko nodrošinājumu! Paldies Rojas kultūras centram par telpām!

 

RMMS dir.vietn.

Aija Kaļiņičenko

 

Galerija