Informācija vecākiem!

23.08.2022.

Saskaņā ar Talsu novada domes lēmumu, mācību maksas atvieglojumi Rojas Mūzikas un mākslas skolā tiek noteikti izglītojamajiem:
bērniem ar invaliditāti,
bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statusa bērnam, izglītojamajam, kas ir no Talsu novada administratīvās teritorijas mājsaimniecības, kurā kopā dzīvo divi vai vairāki bērni un vismaz divi no mājsaimniecībā dzīvojošajiem bērniem ir Talsu novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes programmu izglītojamie.
Ja kāds no augstāk minētajiem kritērijiem atbilst jūsu bērna statusam, lūgums iegriezties skolā, lai aizpildītu sagatavotu iesnieguma formu, mācību maksas atvieglojumam.
Sīkāka informācija pa tālruni – 28321318