19.02.2024. Ģitāras spēle

Piektdien, 16. februārī, Rojas Mūzikas un mākslas skolā notika otrais Kurzemes reģiona ģitārspēles audzēkņu konkurss “Sešas stīgas”. Konkursā piedalījās 30 dalībnieku no 10 Kurzemes reģiona skolām. Konkursantus vērtēja Kaspars Zemītis, Aivars Hermanis un Andris Grīnbergs.

Konkursa rezultāti:

I grupā:

1.vieta – Gustavam Rozentālam (Alsungas Mūzikas skola, ped. A.Macpans)

2. vieta – Paulam Mikanam (Skrundas Mūzikas skola, ped. A. Miezītis)

3. vieta  – Elīnai Kroņkalnai (Vaiņodes Mūzikas skola, ped. A.Arnolda)

Atzinība – Grietai Siliņai (Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola, ped. M.Gitendorfs)

Atzinība – Henrijam Pēdam (Rojas Mūzikas un mākslas skola, ped. M.Zemture)

Atzinība – Valteram Kigitovičam (Grobiņas Mūzikas un mākslas skola, ped. A.Arnolda)

II grupā:

1.vieta – Stellai Karlīnai Ciukorei (MIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”, ped. A.Macpans)

2. vieta – Esterei Tomeijerei (Dundagas Mākslas un mūzikas skola, ped. M.Zemture)

2. vieta – Kārlim Šmidbergam (Alsungas Mūzikas skola, ped.A.Macpans)

2.vieta – Unai Zariņai (MIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”, ped. R.Krūziņš)

2. vieta – Klāvam Bērziņam (Rojas Mūzikas un mākslas skola, ped.M.Zemture)

3. vieta – Emīlijai Siliņai (Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola, ped. M.Gitendorfs)

Atzinība – Filipam Liepam (Dundagas Mākslas un mūzikas skola, ped. M.Zemture)

Atzinība – Jasmīnai Jurdžai (Skrundas Mūzikas skola, ped. U.Fridrihsons)

III grupā:

1.vieta – Mārai Grīnītei (Rojas Mūzikas un mākslas skola, ped.M.Zemture)

2. vieta – Ralfam Mūrniekam (MIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”, ped. R.Krūziņš)

3. vieta – Elzai Štūlbergai (Rojas Mūzikas un mākslas skola, ped.M.Zemture)

3. vieta – Andrim Vanagam (Alsungas Mūzikas skola, ped. A.Macpans)

3. vieta – Aleksam Zauerhagenam (MIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”, ped. R.Krūziņš)

Liels paldies ikvienam pedagogam par dalībnieku sagatavošanu konkursam! Milzīgs paldies Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvam par atbalstu konkursa organizēšanā!

Video no konkursa:

I grupa:

I grupas apbalvošana un II grupa:

III grupa:

II un III grupas apbalvošana:

Galerija