28.09.2023.

Rojas Mūzikas un mākslas skolā 25. septembrī notika sapulce, kurā piedalījās mūzikas un mākslas skolas nodaļu audzēkņu vecāki. Pirms sapulces informatīvās daļas vecāki varēja radīt gaismas lukturus no burciņas, to apdarinot ar dabas materiāliem un kreppapīru. Katrs vecāks mājās devās ar savu gaismas lukturīti.

Informatīvajā sadaļā skolas direktore Baiba Beraģe un direktores vietniece Aija Kaļiņičenko sniedza ziņas par skolas mērķiem, pasākumiem, kā arī analizēja aizvadītā mācību gada pasākumus un panākumus valsts līmenī. Turpinājumā katrs nodaļas vadītājs pastāstīja par plāniem šim mācību gadam un sasniegumiem aizvadītajā cēlienā. Prieks, ka sapulces noslēgumā pavisam raiti tika izveidota jaunā mācību gada Izglītības padome.

Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!

 

RMMS mākslas skolas pedagoģe, metodiķe

Līga Reine-Smilgaine

Galerija